Opleidingseisen

De liefdevolle en persoonlijke kinderopvang in Den Haag-Leidschenveen

De Flintstones kinderopvang gelegen in Den Haag biedt kinderen een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daarnaast worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden geleerd. De relatie met ouder(s) vinden wij van groot belang. We geloven in het samen opvoeden en betrokken zijn. De Flintstones kinderopvang heeft een huiselijke sfeer en door de persoonlijke benadering geven we u en uw kind gauw een gevoel van thuis!

Pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor uw kind

De Flintstones kinderopvang vind het van belang dat kinderen de tijd krijgen om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Ieder kind is uniek! De leidsters binnen De Flintstones kinderopvang werken met het pedagogisch beleid. Dit passen zij toe door het kind goed te observeren en het kind te stimuleren en spelenderwijs iets aan te leren. Door de observatie en door themagerichte activiteiten zien de leidsters in welke fase het kind zit en wat hun belangstelling heeft.

Vervolgens bieden de leidsters het kind de ruimte en mogelijkheden om ervaringen op te doen, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. Per jaar is er een schriftelijke observatie en daarvan ontvangt u ook een kopie. Uw mentor biedt een jaargesprek aan om de observatie en andere bevindingen met u door te nemen. Daarnaast bieden de leidsters iedere dag een persoonlijke overdracht aan. Zo blijven ouders betrokken in de ontwikkeling van hun kind op de opvang en kan u uiteraard vragen stellen of bevindingen delen vanuit thuis. 

Het begint allemaal bij een gezonde en veilige omgeving

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. De kwaliteitseisen volgens de wet IKK, het pedagogisch beleid, Gezondheid en veiligheids beleidsplan en hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd, evenals groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag(VOG en PRK) van medewerkers. Hierdoor blijft de kwaliteit van de opvang hoog. Daarnaast volgen de leidsters iedere dag hygiëne richtlijnen. Dit houdt in dat zij iedere dag de groepen schoonmaken, een veilige omgeving bieden voor de kinderen en volgens GGD richtlijnen werken. Daarnaast hebben wij drie dagen per week een interieurverzorgster in dienst.

Investeren in de medewerkers is investeren in uw kind

De Flintstones kinderopvang werkt alleen met bevoegde en liefdevolle medewerkers! Iedere medewerker, stagiaire en vrijwilliger die ons team komt versterken moet eerst een VOG (verklaring van goed gedrag) aanvragen en zich in het Personenregister kinderopvang (PRK) registreren. Wij investeren ook in trainingen ter bevordering van de deskundigheid, zo hebben we een jaarlijkse studiedag en vaak daarnaast nog een jaarlijkse pedagogische cursus. Het grootste gedeelte van het team heeft een EHBO- en BHV diploma. Daarnaast vinden wij het van belang dat de leidsters op de groep passie hebben in het werken met kinderen en liefdevol met de kinderen omgaan. Uw kind is zo altijd in goede handen!

Wij weten wat u belangrijk vindt!

Als trotse ouders weten we wat belangrijk is in de kinderopvang. De Flintstones kinderopvang Den Haag is daarom een persoonlijke, betrokken en liefdevolle opvang. We investeren in uw kind, de omgeving en in het personeel. U ziet dit ook aan onze uitstraling in het meubilair, pand en ons (houten) speelgoed. 

 • Kijken naar het kind
  Ieder kind is uniek en zo benaderen we ook ieder kind bij ons op de opvang. We denken met u mee over de ontwikkeling en stimuleren de ontwikkeling al spelenderwijs en door middel van themagerichte activiteiten.
 • Persoonlijke aandacht voor uw kind
  Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd bij ons voelt en dat de opvang een tweede thuis is! De leidsters geven u iedere dag een persoonlijke overdracht over hoe de dag verlopen is op de opvang en maken vaak met u een praatje.
 • Themagericht werken
  Wij werken bij De Flintstones kinderopvang themagericht en bieden iedere dag uitdagen activiteiten aan.
 • Pedagogische kwaliteit
  Wij vinden het belangrijk dat onze leidsters weten hoe ze moet handelen en waar ze naar moeten kijken in de ontwikkeling van uw kind. Hierdoor investeren we in pedagogische trainingen. Daarnaast hebben wij op de maandag, dinsdag en donderdag een pedagogisch coach in dienst.
  Zij coacht op de werkvloer de leidsters en u als ouder kan haar ook altijd om advies vragen bij vragen of problemen in de opvoeding.
 • Kleinschalig en korte lijnen
  Wij hebben één vestiging, hierdoor kan het management u gauw van dienst zijn. Het management streeft ernaar om zo snel mogelijk uw mail of telefoon te beantwoorden.