Een veilige, vertrouwde en liefdevolle omgeving voor uw kind!

Als trotse ouder wilt u natuurlijk de beste zorg, persoonlijke aandacht en pedagogische kwaliteit voor uw kind(eren)!
De Flintstones kinderopvang in Den Haag biedt uw kind een warme, liefdevolle en persoonlijke opvang. Zo goed als thuis!

De Flintstones kinderopvang heeft als doel dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen, waardoor ze voluit spelend kunnen ontwikkelen en leren. Lees ons beleid en ontdek hoe wij hiervoor zorgen.

Hoe werken wij in onze crèche? 

Onze crèche in Den Haag werkt met horizontale groepen. Dit houdt in dat uw kind met leeftijdsgenootjes in een groep verblijven. Er zijn vijf dagopvanggroepen: 

Kinderen van 8 weken oud tot 4 jaar

Al spelenderwijs voorbereid naar school

07:00 – 18:30

 Voor kinderen die naar de basisschool gaan

Vanaf 07:00 tot begin schooltijd

Kinderen worden gebracht naar school

 Voor kinderen die naar de basisschool gaan

Ophalen van school tot 18:30

 Elke dag in de vakantie

Van 07:00 – 18:30

Voor de reguliere dagopvang kunt u bij ons terecht van maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 18:30. Uw kind wordt ingedeeld in één groep met leeftijdsgenoten. We hebben vijf horizontale groepen. Twee babygroepen (0 – 1,5 jaar), één dreumesgroep (1,5 jaar – 2,5 jaar) en twee peutergroepen (2,5 jaar – 4 jaar). We werken met vaste gezichten per groep en uw kind krijgt een eigen mentor. Voor u een fijn aanspreekpunt en waar u mee kan samenwerking in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

Voor voorschoolse en buitenschoolse opvang zijn wij aangesloten bij de volgende scholen:

  • OBS Prinses Catharina- Amalia in Leidschenveen
  • Montessorischool in Leidschenveen
  • Kindcentrum Balans in Leidschenveen 

    Voor meer informatie mail naar info@deflintstones-kinderopvang.nl of bel ons 070- 320 69 29.

Kijken naar het kind

Ieder kind is uniek en zo benaderen we ook ieder kind. We werken middels een kindvolgsysteem die de mentor van uw kind invult. U krijgt iedere dag een persoonlijke overdracht over hoe het gaat. We denken met u mee over de ontwikkeling en stimuleren de ontwikkeling al spelenderwijs en door middel van themagerichte activiteiten.

Persoonlijke aandacht voor uw kind

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en vertrouwd bij ons voelt en dat de kinderopvang een tweede thuis is! De leidsters geven u iedere dag een persoonlijke overdracht over hoe de dag verlopen is op de opvang en maken vaak met u een praatje. We werken met vaste gezichten op de groep, zodat de leidsters uw kind goed kennen en ook zien wanneer het er iets is of extra aandacht nodig heeft. 

Themagericht werken

Wij werken bij De Flintstones kinderopvang themagericht en bieden iedere dag uitdagende activiteiten aan. Hierbij stimuleren we de kinderen in hun ontwikkeling en leren we hen sociale vaardigheden aan.

Pedagogische kwaliteit

We vinden het belangrijk dat de leidsters ons visitekaartje zijn. Zij moeten echt passie hebben voor het werken met kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leidsters weten hoe ze moet handelen en waar ze naar moeten kijken in de ontwikkeling van uw kind. Hierdoor investeren we in pedagogische trainingen, EHBO en BHV. De leidsters hebben minimaal een niveau 3 opleiding. Daarnaast hebben wij op de maandag, dinsdag en donderdag een pedagogisch coach in dienst. Zij coacht en adviseert de leidsters. U als ouder kan haar ook altijd om advies vragen bij vragen of problemen in de opvoeding.

Kleinschalig en korte lijnen

Wij hebben één vestiging, hierdoor kan het management u gauw van dienst zijn. Het management streeft ernaar om zo snel mogelijk uw mail of telefoon te beantwoorden.

Gekwalificeerde opvang

Bij onze kinderopvang kunt u rekenen op gekwalificeerde opvang. De Flintstones kinderopvang hecht veel waarde aan de veiligheid en gezondheid van uw kind en de pedagogische kwaliteit. We hebben dan ook een duidelijk veiligheid en gezondheidsplan, pedagogisch beleid en andere protocollen waar de leidsters zich aan houden. De leidsters zijn verplicht dit te lezen en dit wordt ook vaker herhaald. 

Meer weten over De Flintstones Kinderdagverblijf in Den Haag

Op zoek naar een avontuurlijke carrière in de kinderopvang? De Flintstones kinderopvang verwelkomt enthousiaste en liefdevolle medewerkers om ons dynamische team te versterken.

Op zoek naar een crèche in Den Haag?
Bij De Flintstones Kinderopvang bent u meer dan welkom. Bij ons krijgen uw kinderen de tijd en ruimte om te spelen en te vermaken en worden uw kinderen ondersteund zich te blijven ontwikkelen door pedagogisch getrainde leidsters. En dat met een lach op het gezicht!