Pedagogisch beleid en opleidingseisen

Zo goed als thuis

Het verschil tussen thuis en de opvang proberen we zo klein mogelijk te maken. Wij bieden een warme, gezellige, verrijkende omgeving waarin het kind zich thuis kan voelen. Bij baby’s zorgen we daarom zoveel mogelijk dat het drink- en slaapritme in de dagopvang aansluit bij die van thuis. Voor peuters is er een dagritme die voor die leeftijd heel vanzelfsprekend is.

Bij nieuwe kinderen starten we met ‘wenmomenten’. Dit zijn dagdelen of uren waarin uw kind kan wennen aan de nieuwe omgeving en het ritme hier zonder u. Het is voor uw kind fijn te ontdekken wat deze nieuwe plek te bieden heeft. In overleg met ons worden deze wenmomenten afgesproken. Het is vaak zo dat we beginnen met een wenochtend en de het tweede wenmoment een langere dag (inclusief slaapje) inhoudt. 

Bij De Flintstones kinderopvang krijgt uw kind alle aandacht. Onze pedagogische medewerkers hebben veel hart voor hun werk. ​
Zij zetten zich vanuit liefde in om uw kind te verzorgen en te begeleiden. Dit wordt ondersteund door de groepen horizontaal te houden en te kiezen voor vaste leidsters op de groepen. Voor zowel het team als de ouders is er een pedagogisch coach aanwezig die bij kan springen, adviseren en kan begeleiden.

Voortgang

Op de babygroepen krijgt u een dagboekje mee waarin de leidsters dagelijks de voortgang van uw kind bijhouden. Hier wordt in genoteerd wanneer een flesje is gedronken, de ontlasting wordt bijgehouden en de duur van de slaapmomenten. Op de peutergroepen wordt dit bijgehouden op onze tablets. Ieder kind op het kinderdagverblijf heeft een eigen mentor. De mentor observeert jaarlijks de voortgang van de ontwikkeling van uw kind en kan hierover met u als ouder in gesprek. Wij vinden een observatie en gesprek belangrijk zodat we samen de opvoeding dragen en elkaar als betrokken partijen ook voldoende op de hoogte houden. Een observatie wordt vaak rondom de verjaardag van uw kind geschreven.

Het jaargesprek vindt plaats na de observatie, maar u kan natuurlijk altijd tussendoor ook terecht voor vragen en opmerkingen. Maakt u zich ergens zorgen om bijv. zindelijkheid, leren lopen, bepaald gedrag, slecht of juist veel willen eten of wat dan ook – geeft u het aan bij de vaste mentor van uw kind en/of via de infomail aan de pedagogisch coach. Op deze manier kunnen we samen met u naar uw kind kijken en houden we zoveel mogelijk de aanpak op één lijn. .

U kunt ons pedagogisch beleid opvragen via de mail info@deflintstones-kinderopvang.nl