Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De liefdevolle en persoonlijke kinderopvang in Den Haag-Leidschenveen

De Flintstones kinderopvang gelegen in Den Haag biedt kinderen een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daarnaast worden de kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden geleerd. De relatie met ouder(s) vinden wij van groot belang. We geloven in het samen opvoeden en betrokken zijn. De Flintstones kinderopvang heeft een huiselijke sfeer en door de persoonlijke benadering geven we u en uw kind gauw een gevoel van thuis!

Pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor uw kind

De Flintstones kinderopvang vind het van belang dat kinderen de tijd krijgen om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Ieder kind is uniek! De leidsters binnen De Flintstones kinderopvang werken met het pedagogisch beleid. Dit passen zij toe door het kind goed te observeren en het kind te stimuleren en spelenderwijs iets aan te leren. Door de observatie en door themagerichte activiteiten zien de leidsters in welke fase het kind zit en wat hun belangstelling heeft.

Vervolgens bieden de leidsters het kind de ruimte en mogelijkheden om ervaringen op te doen, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. Per jaar is er een schriftelijke observatie en daarvan ontvangt u ook een kopie. Uw mentor biedt een jaargesprek aan om de observatie en andere bevindingen met u door te nemen. Daarnaast bieden de leidsters iedere dag een persoonlijke overdracht aan. Zo blijven ouders betrokken in de ontwikkeling van hun kind op de opvang en kan u uiteraard vragen stellen of bevindingen delen vanuit thuis. 

Het begint allemaal bij een gezonde en veilige omgeving

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. De kwaliteitseisen volgens de wet IKK, het pedagogisch beleid, Gezondheid en veiligheids beleidsplan en hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd, evenals groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag(VOG en PRK) van medewerkers. Hierdoor blijft de kwaliteit van de opvang hoog. Daarnaast volgen de leidsters iedere dag hygiëne richtlijnen. Dit houdt in dat zij iedere dag de groepen schoonmaken, een veilige omgeving bieden voor de kinderen en volgens GGD richtlijnen werken. Daarnaast hebben wij drie dagen per week een interieurverzorgster in dienst.

Investeren in de medewerkers is investeren in uw kind

De Flintstones kinderopvang werkt alleen met bevoegde en liefdevolle medewerkers! Iedere medewerker, stagiaire en vrijwilliger die ons team komt versterken moet eerst een VOG (verklaring van goed gedrag) aanvragen en zich in het Personenregister kinderopvang (PRK) registreren. Wij investeren ook in trainingen ter bevordering van de deskundigheid, zo hebben we een jaarlijkse studiedag en vaak daarnaast nog een jaarlijkse pedagogische cursus. Het grootste gedeelte van het team heeft een EHBO- en BHV diploma. Daarnaast vinden wij het van belang dat de leidsters op de groep passie hebben in het werken met kinderen en liefdevol met de kinderen omgaan. Uw kind is zo altijd in goede handen!

Wij weten wat u belangrijk vindt!

Als trotse ouders weten we wat belangrijk is in de kinderopvang. De Flintstones kinderopvang Den Haag is daarom een persoonlijke, betrokken en liefdevolle opvang. We investeren in uw kind, de omgeving en in het personeel. U ziet dit ook aan onze uitstraling in het meubilair, pand en ons (houten) speelgoed. 

Investeren in de medewerkers is investeren in uw kind

Wilt u meer weten over onze werkwijze?