Tarieven

Tarieven van De Flintstones Kinderopvang

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De tarieven van De Flintstones kinderopvang worden per uur berekend. Alle uurtarieven zijn inclusief voeding, fruit, broodmaaltijd en luiers. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst .

Zie hieronder de prijslijst van onze opvangvormen voor 2024:

Facturatie

Incasseren gaat via automatische incasso, dit is het makkelijkste voor u en voor ons! Deze automatisch incasso vindt plaats rond de 25e van de maand. Wanneer u een regulier contract bij ons afneemt betaalt u voorafgaand aan de nieuwe maand. Bij een flexibel contract betaalt u achteraf de afgenomen dagdelen van de afgelopen maand.

Contractwijzigingen of opzeggingen

Wanneer er iets veranderd aan uw situatie, kan het zijn dat een contractwijziging nodig is. Deze moet u altijd schriftelijk per mail aan ons doorgeven.
U kan dit mailen naar de infomail: info@deflintstones-kinderopvang.nl

Een wijziging of opzegging van het contract moet altijd voor de 1e van de nieuwe maand zijn doorgegeven met een wijzigingstermijn van een maand.  Wanneer u bevestiging van ons krijgt, weet u dat de wijziging goed is ontvangen en is doorgevoerd.

Aangezien de reguliere contracten gebaseerd zijn op een gemiddeld maandtarief zal bij tussentijds opzeggen van het contract geen verrekening plaatsvinden. De contracten worden op jaarbasis aangemaakt. Het gemiddelde maandtarief hanteren wij omdat dit fijn is voor u, aangezien op deze manier het bedrag voor de opvang die u afneemt gelijk blijft voor iedere maand.

Een wijziging kan gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag. Wijzigt het aantal opvanguren, het uurtarief of uw inkomen, geef dit dan door aan de Belastingdienst. Dit is altijd uw eigen verantwoordelijkheid. 

Mocht u na het inschrijven (en tijdens of na het proces van intake en/of wenmomenten), om welke reden dan ook, afzien van de overeengekomen plaatsing, factureren wij de afgesproken wenmomenten en per kind 25€ aan administratiekosten. Tussen het moment van uitschrijven en opnieuw weer bij ons inschrijven, hanteren we over het algemeen een periode van 3 maanden. Maatwerk is altijd bespreekbaar bij bijvoorbeeld een onzekere arbeidssituatie met snel uitzicht op een nieuwe baan op bij een tijdelijk woonadres elders etc. Hierover kan u altijd met ons in gesprek. Uitschrijven in de zomermaanden accorderen wij niet wanneer u met aanvang van het nieuwe schooljaar wel weer opvang wenst.  Mocht dit echt je wens zijn, dan gaan we graag hierover in gesprek.