Inspectie & Kwaliteitseisen

Kwaliteit speelt een belangrijke rol

De Flintstones kinderopvang hanteert niet alleen richtlijnen en eisen van de overheid, maar ook die van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Daarbij werkt de Flintstones kinderopvang volgens een kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm en het certificatieschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Het pedagogisch beleid, de Risico Inventarisaties Veiligheid en Hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Evenals de groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag van het personeel. Daarnaast heeft De Flintstones kinderopvang een pedagogisch coach in dienst. Als pedagogisch coach fungeer je als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Je helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. Je stelt zelf een coachingplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Je draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).
Een groot deel van de medewerkers heeft een EHBO diploma en BHV diploma. 

De GGD  controleert jaarlijks o.a. op de volgende onderwerpen:

De resultaten van de inspectie maakt de GGD bekend aan de gemeente en zijn openbaar.
De laatste rapporten van ons kinderdagverblijf kunt u via de onderstaande link inzien: