Het team

Het team van De Flintstones bestaat uit enthousiaste, betrokken en diverse dames, die van hun passie hun werk hebben gemaakt.
Het team bestaat op dit moment uit ongeveer 18 dames. Alle dames zijn pedagogisch opgeleid (met minimaal MBO niveau 3). Ook niveau 4 en HBO-achtergrond komt voor. Wij werken op basis van een professioneel en pedagogisch beleid. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen hier gezien worden, onze liefde ontvangen en ze daardoor op een ontspannen manier kunnen groeien en spelenderwijs leren.

Het doel van De Flintstones kinderopvang is dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen binnen onze kinderopvang zodat zij zich voluit durven te ontwikkelen en verder leren. Wij willen naast de band met de kinderen ook zeker een fijne band met de ouders aangaan. Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun eigen kind. Samenwerken is van groot belang. Een kind mag onze opvang als een tweede thuis ervaren! 

De medewerkers begeleiden, stimuleren en observeren de kinderen in hun eigen ontwikkeling. Elk kind heeft  daarin een eigen wijze en naast deze richtlijnen is kindvolgend werken waar we naar streven. Een kind wat innerlijk niet klaar is voor zindelijkheid, zal dit ook niet kunnen ook al zou het passend zijn voor zijn leeftijd. Wanneer je kindgericht werkt en kijkt waar de aandacht ligt, deze op de juiste momenten benadrukt en stimuleert, wordt een kind uitgedaagd tot iets nieuws en kan het leren. De medewerkers zijn er om kinderen themagerichte activiteiten aan te bieden, maar ook om in hun rol de voorbeeldfunctie uit te dragen op sociaal-emotioneel vlak. Zo krijgen kinderen aandacht, wordt er geluisterd naar hun verhalen. Dit draagt bij aan het gevoel van er mogen zijn. 

De medewerkers streven er naar een leef- en ervaringswereld te creëren waarin de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat.
Kortom; kijken naar het kind en hoe het de wereld om zich heen ervaart. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan het samen leven en samen spelen in groepsverband. Uitgangspunten voor de kinderen hierin zijn de emotionele veiligheid, zelfvertrouwen krijgen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig kijken naar de wereld om hen heen. Wij ervaren door te werken in leeftijdsgerichte groepen dat we de kinderen in hun ontwikkelingsfase kunnen laten zijn wie ze zijn en spelenderwijs hen iets kunnen aanleren.