Oudercommissie

Ouders betrokken

Het is verplicht voor iedere kinderopvang door De Wet Kinderopvang om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten. Advies over bepaalde onderwerpen zoals de kwaliteit van de opvang, openingstijden en het uurtarief.

Oudercommissie De Flintstones kinderopvang

De Flintstones kinderopvang heeft dan ook een oudercommissie ingesteld. Wij vinden het van belang dat er diverse ouders inzitten van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. De oudercommissie streeft ernaar om regelmatig met het management bij elkaar te komen voor overleg.

Functies van de oudercommissie

De eerste functie van de oudercommissie is het klankbord zijn voor het management, een andere is het kritisch volgen van De Flintstones kinderopvang in het belang van ouders en kinderen. Een derde is het bieden van een extra mogelijkheid voor ouders om zaken in te brengen bij het management van De Flintstones kinderopvang.

Contact

Adres

De Flintstones Kinderopvang Moezel 14 2491 CT Den Haag

De oudercommissie geeft het management van De Flintstones kinderopvang in elk geval advies over:

De werkwijze en adviesregeling van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement, zie hiervoor de onderstaande link op deze pagina.

De oudercommissie is per email te bereiken voor  vragen, klachten, verzoeken, ideeën via:

oc@deflintstones-kinderopvang.nl