Veiligheid en gezondheid

Gekwalificeerde opvang

Als u voor De Flintstones kinderopvang kiest, kiest u voor gekwalificeerde opvang. De Flintstones kinderopvang voldoet aan de wettelijk gestelde hygiëne- en veiligheidseisen.  Wij vinden dit ook van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van uw kind. Als kinderopvang hebben we hier dan ook een geheel veiligheid en gezondheidsplan op geschreven.