Wat is een kinderdagverblijf? 

Wat is een kinderdagverblijf? 

Een kinderdagverblijf is een opvangvoorziening. Bij een kinderdagverblijf kunnen baby’s en peuters terecht wanneer de ouders aan het werk zijn of andere verplichtingen hebben. Een kind gaat weg het kinderdagverblijf wanneer deze naar de basisschool gaat. Het kind is dan immers op school en kan anders terecht bij de buitenschoolse opvang. Meer weten? Lees dan verder en krijg antwoord op de vraag: “Wat is een kinderdagverblijf?”. 

 

Soorten kinderopvang 

Een kinderdagverblijf is een vorm van kinderopvang. Zoals reeds beschreven is een kinderdagverblijf voor de jongste kinderen die nog niet naar school gaan, of enkel naar de peuterschool. Er zijn nog meer vormen van kinderopvang, namelijk buitenschoolse opvang voor kinderen op de basisschool of opvang door gastouders.  

Verticale of horizontale groepen op een kinderdagverblijf 

Bij een kinderdagverblijf worden kinderen onderverdeelt in groepen. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de groep begeleid door één of twee pedagogisch medewerkers. Een kinderdagverblijf kan horizontale groepen of verticale groepen hanteren. Bij horizontale groepen worden de groepen ingedeeld op basis van leeftijd, bij verticale groepen zitten kinderen van verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar. Het kan dan dus zijn dat baby’s en peuters in dezelfde groep zitten. Bij De Flintstones Kinderopvang werken we horizontale groepen. 

Verschillende groepen bij De Flintstones Kinderdagverblijf 

Bij de Flintstones Kinderdagverblijf werken we met de volgende horizontale groepen:  

Dino: Kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar 

Hoppy: Kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar 

Gazoo: Kinderen van 8 weken tot maximaal 2 jaar 

Barney: Kinderen van minimaal 2 jaar tot maximaal 4 jaar 

Bam Bam: Kinderen van minimaal 2 jaar tot maximaal 4 jaar 

Iedere groep heeft vaste begeleiders, waardoor u kind vertrouwd raakt met de begeleiding. De kinderen doorlopen maximaal twee groepen, waarbij ze starten in de babygroep en vanaf twee jaar doorstromen naar de peutergroep. Wanneer uw kind naar een nieuwe groep gaat worden er voorafgaand wenmomenten ingepland. Zo kan uw kind rustig wennen aan de nieuwe leidsters en kinderen. 

Meer weten over ons kinderdagverblijf?