070 - 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dag- en buiten-schoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

De Flintstones Kinderopvang
Moezel 14
2491 CT Den Haag
info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

Sitemap

Peutergroepen
Bam Bam & Barney070 - 301 24 32
Babygroepen
Dino, Hoppy & Gazoo070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang
070 - 301 24 36
Kantoor 070 - 320 69 29

De Flintstones Kinderopvang

Beoordeling door klanten:
9.1 / 10 - 8 reviews

Klachtenafhandeling

Voor ouders en medewerkers

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft.  We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of een ouder zelf om tot een oplossing te komen. Hieronder wordt voor u inzichtelijk gemaakt wat u kan doen wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop iets is gegaan binnen onze kinderopvang.

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden:

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij De Flintstones kinderopvang.  ​U kan dit via onze infomail doen: info@deflintstones-kinderopvang.nl

Verwoord in uw mail:
- De situatie van de klacht
​- Wie waren erbij betrokken (werknemers, kinderen etc)
​- Hoe is er gehandeld door de werknemer(s)
- Wat is uw gevoel bij de situatie 
​- Wat is uw klacht en wat verwacht u van ons eraan te doen

​Wij zullen uw klacht zeer serieus nemen en u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek op kantoor. ​Aan de hand hiervan nemen wij maatregelen. We staan altijd open voor feedback en willen met u graag tot een oplossing komen!

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang

Reageert de organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt de organisatie uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.

Meer informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang kan u vinden op:
Postadres
Postbus 90600 
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 310 53 10. 
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Faxnummer: 070 - 365 88 14 

website babygroep

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar De Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

 Ouderportaal

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones