070 – 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

Moezel 14
2491 CT Den Haag

info@deflintstones-kinderopvang.nl

Sitemap

Peutergroep 
Bam Bam & Barney 070 - 301 24 32
Babygroep 
Dino  & Hoppy 070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang

070 - 301 24 36

Kantoor 070 - 320 69 29

Tarieven van De Flintstones Kinderopvang

Dagopvang en buitenschoolse opvang

De tarieven van De Flintstones kinderopvang worden per uur berekend. Alle uurtarieven zijn inclusief voeding, fruit, broodmaaltijd en luiers. De tarieven op de tarievenlijst zijn brutoprijzen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst .

Zie hieronder de prijslijst van onze opvangvormen voor 2018:

 

Facturatie

Incassatie gaat via automatische incasso, dit is het makkelijkste voor u en voor ons! Deze automatisch incasso vindt plaats rond de 25e van de maand. Wanneer u een regulier contract bij ons afneemt betaald u voorafgaand aan de nieuwe maand. Bij een flexibel contract betaald u achteraf de afgenomen dagdelen van de afgelopen maand.

 De Flintstones TarievenDe Flintstones TarievenDe Flintstones Tarieven

Kinderopvangtoeslag

Hoe gaat het in zijn werk?

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u voldoen aan een paar voorwaarden.  De belangrijkste hiervan zijn:

De hoogte van de kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag dat u ontvangt, hangt af van uw inkomen, de soort opvang en het aantal kinderen. Per kind kunt u per maand max. 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. Zorg ervoor dat u uw toeslag snel aanvraagt via de Belastingdienst (mijn toeslagen), omdat u anders een deel van de toeslag misloopt.  Daarnaast moet u niet vergeten dat u nog wel een eigen bijdrage aan opvangkosten betaald. Doet u dit niet, dan moet u het gehele bedrag aan ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen. U kunt ervoor kiezen om de toeslag op uw eigen rekening te laten storten en zelf het volledige bedrag naar de kinderopvang te storten. 

 

Contractwijzigingen of opzeggingen

Wanneer er iets veranderd aan uw situatie, kan het zijn dat een contractwijziging nodig is. Deze moet u altijd schriftelijk per mail aan ons doorgeven. U kan dit mailen naar de infomail: info@deflintstones-kinderopvang.nl. Een wijziging moet altijd voor de 1e van de nieuwe maand zijn doorgegeven en er geldt een wijzigingstermijn van een maand. Voor het opzeggen van het contract geldt ook een opzegtermijn van een maand en dit moet ook voor de 1e van de maand schriftelijk zijn aangevraagd en doorgevoerd. Wanneer u bevestiging van ons krijgt, weet u dat de wijziging goed is ontvangen en is doorgevoerd.

Aangezien de contracten gebaseerd zijn op een gemiddeld maandtarief zal bij tussentijds opzeggen van het contract geen verrekening plaatsvinden. De contracten worden op jaarbasis aangemaakt. Het gemiddelde maandtarief hanteren wij omdat dit fijn is voor u, aangezien op deze manier het bedrag voor de opvang die u afneemt gelijk blijft voor iedere maand.

Een wijziging kan ook gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag. Wijzigt het aantal opvanguren of uw inkomen, geef dit dan door aan de Belastingdienst. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid!

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar de Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

Inloggen

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Tarieven de Flintstones