070 – 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

Moezel 14
2491 CT Den Haag

info@deflintstones-kinderopvang.nl

Sitemap

   
Peutergroep   
Bam Bam & Barney
 
070 - 301 24 32
Babygroep   
Dino  & Hoppy
 
070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang

 

070 - 301 24 36

Kantoor
 
070 - 320 69 29

Pedagogisch beleid en opleidingseisen

Zo goed als thuis

De overgang tussen thuis en de opvang proberen we zo klein mogelijk te maken.
Wij willen een warme, gezellige, verrijkende omgeving bieden waarin het kind zich thuis kan voelen.
Bij baby’s en peuters zorgen we daarom zoveel mogelijk dat het eet- en slaapritme in de dagopvang aansluit bij die van thuis.

Pedagogisch beleid Kinderen bij de Flintstones Goede pedagogische opleiding bij de Flintstones

Bij nieuwe kinderen beginnen we met ‘wenmomenten’.
Dit zijn dagdelen of uren waarin uw kind kan wennen aan de nieuwe omgeving, het ritme en dit zonder u.
 Het is voor uw kind fijn te ontdekken wat deze nieuwe plek te bieden heeft.
In overleg met ons kunnen deze wenmomenten worden afgesproken. Het is vaak een opbouw van uren/dagdelen verspreid over 2 dagen.

Bij De Flintstones kinderopvang krijgt uw kind alle aandacht.
Onze pedagogische medewerkers hebben veel hart voor hun werk. 
​Zij zetten zich vanuit liefde in om uw kind te verzorgen en te begeleiden.
Dit wordt ondersteund door de groepen klein te houden en te kiezen voor vaste leidsters op de groepen.
Voor de medewerkers en de ouders is er een pedagogisch coach aanwezig die bij kan springen, adviseren en kan begeleiden.

Op de babygroepen kan u een schriftje meegeven waarin de leidsters dagelijks de voortgang van uw kind bijhouden.
Op de peutergroepen wordt dit bijgehouden door middel van dagritmelijsten.
Ieder kind op het kinderdagverblijf heeft een mentor.
Deze mentor voert de gesprekken met u als ouder  en observeert de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.
Per jaar wordt er een observatie ingevuld om de ontwikkeling van uw kind bij te houden. Het jaargesprek wordt dan ook aangeboden. 
Maakt u zich ergens zorgen om: Zindelijkheid, leren lopen of iets dergelijks, dan horen wij dat graag van u op kantoor.
Op deze manier kunnen we samen met u de opvoeding van uw kind op een passende manier vormgeven.

pedagogisch beleidLees meer over ons pedagogisch beleid

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar de Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

Inloggen

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones