070 - 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dag- en buiten-schoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

De Flintstones Kinderopvang
Moezel 14
2491 CT Den Haag
info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

Sitemap

Peutergroepen
Bam Bam & Barney 070 - 301 24 32
Babygroepen
Dino, Hoppy & Gazoo 070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang
070 - 301 24 36
Kantoor 070 - 320 69 29

De Flintstones Kinderopvang

Beoordeling door klanten:
9.1 / 10 - 8 reviews

Wie zijn wij?

“Een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen”

De Flintstones kinderopvang gelegen in Den Haag biedt kinderen een omgeving waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Daarnaast worden de kinderen in samenwerking met de ouders gestimuleerd in hun ontwikkeling en sociale vaardigheden geleerd. Wat De Flintstones kinderopvang ook van belang vind, is dat er naast ontwikkelingsgericht werken ook een schone, rustige en gestructureerde omgeving wordt geboden. De Flintstones kinderopvang Den Haag wil het kind het gevoel van thuis laten ervaren en daarnaast iets extra's bieden!

Pedagogische kinderopvang

Pedagogisch beleid is het uitgangspunt voor uw kind

De Flintstones kinderopvang vind het van belang dat kinderen de tijd krijgen om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Ieder kind is uniek! De leidsters binnen De Flintstones kinderopvang werken met het pedagogisch beleid. Dit passen zij toe door het kind goed te observeren en het kind te stimuleren en spelenderwijs iets aan te leren. Door de observatie en door themagerichte activiteiten zien de leidsters in welke fase het kind zit en wat hun belangstelling heeft.

Vervolgens bieden de leidsters het kind de ruimte en mogelijkheden om ervaringen op te doen, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. De observaties worden ook genoteerd en aan de ouders ieder jaar bij de verjaardag meegegeven. Ieder jaar wordt er aan de hand van deze observatie een gesprek aangeboden. Daarnaast bieden de leidsters iedere dag een persoonlijke overdracht aan. Zo blijven ouders betrokken in de ontwikkeling van hun kind op de opvang.

Het begint allemaal bij een gezonde en veilige omgeving

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. De kwaliteitseisen, het pedagogisch beleid,  de Risico Inventarisaties Veiligheid en Hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd, evenals groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag van medewerkers. Hierdoor blijft de kwaliteit van de opvang hoog. Daarnaast volgen de leidsters iedere dag het protocol 'Hygiëne en veiligheid'. Dit houdt in dat zij iedere dag de groepen schoonmaken, een veilige omgeving bieden voor de kinderen en volgens GGD richtlijnen werken. Daarnaast hebben wij drie dagen per week een interieurverzorgster in dienst.

Investeren in de medewerkers is investeren in uw kind

De Flintstones kinderopvang werkt alleen met ervaren en bevoegde medewerkers! Iedere medewerker, stagiaire en vrijwilliger die ons team komt versterken moet eerst een VOG (verklaring van goed gedrag) aanvragen. Wij investeren ook in trainingen ter bevordering van de deskundigheid. Het grootste gedeelte van het team heeft een EHBO en BHV diploma. Daarnaast vinden wij het van belang dat de leidsters op de groep passie hebben in het werken met kinderen en liefdevol met de kinderen omgaan. Uw kind is zo altijd in goede handen!

Wij weten wat u belangrijk vindt!

Als trotse ouders weten we wat belangrijk is in de kinderopvang. De Flintstones kinderopvang Den Haag is daarom een persoonlijke, betrokken en liefdevolle opvang. We investeren in uw kind, de omgeving en in het personeel. 

Lees meer

Hieronder nog belangrijke uitgangspunten van onze opvang!

Wilt u meer weten over onze werkwijze?

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar De Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

 Ouderportaal

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Over ons