070 – 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

 

Contact

Moezel 14
2491 CT Den Haag

info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

 

Peutergroep 
Bam Bam & Barney 070 - 301 24 32
Babygroep 
Dino  & Hoppy 070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang

070 - 301 24 36

Kantoor 070 - 320 69 29

Oudercommissie l De Flintstones kinderopvang

Ouders betrokken

Het is verplicht voor iedere kinderopvang door De Wet Kinderopvang om een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies adviesrechten. Advies over bepaalde onderwerpen zoals de kwaliteit van de opvang, openingstijden en het uurtarief.

Oudercommissie

Oudercommissie De Flintstones kinderopvang

De Flintstones kinderopvang heeft dan ook een oudercommissie ingesteld. Wij vinden het van belang dat er diverse ouders inzitten van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. De oudercommissie streeft ernaar om regelmatig met het management bij elkaar te komen voor overleg.

Functies van de oudercommissie

De eerste functie van de oudercommissie is het klankbord zijn voor het management, een andere is het kritisch volgen van De Flintstones kinderopvang in het belang van ouders en kinderen. Een derde is het bieden van een extra mogelijkheid voor ouders om zaken in te brengen bij het management van De Flintstones kinderopvang.

Advies vanuit de oudercommissie

De oudercommissie geeft het management van De Flintstones kinderopvang in elk geval advies over:

De werkwijze en adviesregeling van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement, zie hiervoor de onderstaande link op deze pagina.

Contact oudercommissie

De oudercommissie is per email te bereiken voor  vragen, klachten, verzoeken, ideeën via
oudercommissie@deflintstones-kinderopvang.nl of via de postbus in de hal.

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar de Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

Inloggen

 

Sitemap

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones