070 – 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

 

Contact

Moezel 14
2491 CT Den Haag

info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

 

Peutergroep 
Bam Bam & Barney 070 - 301 24 32
Babygroep 
Dino  & Hoppy 070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang

070 - 301 24 36

Kantoor 070 - 320 69 29

Inspectie en kwaliteitseisen

Kwaliteit speelt een belangrijke rol

De Flintstones kinderopvang hanteert niet alleen richtlijnen en eisen van de overheid, maar ook die van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Daarbij werkt de Flintstones kinderopvang volgens een kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm en het certificatieschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Kinderopvang De Flintstones

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Het pedagogisch beleid, de Risico Inventarisaties Veiligheid en Hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Evenals de groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag van het personeel. Daarnaast heeft De Flintstones kinderopvang een pedagogisch coach in dienst, die toeziet op de pedagogische kwaliteit bij de medewerkers en coacht hen hierin. Ook heeft een groot deel van de medewerkers een EHBO diploma en BHV diploma.
 

De GGD  controleert jaarlijks op de volgende onderwerpen:

De resultaten van de inspectie maakt de GGD bekend aan de gemeente en zijn openbaar.
Het laatste rapport van ons kinderdagverblijf kunt u via de onderstaande link inzien:

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar de Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

Inloggen

 

Sitemap

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones