070 - 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dag- en buiten-schoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

De Flintstones Kinderopvang
Moezel 14
2491 CT Den Haag
info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

Sitemap

Peutergroepen
Bam Bam & Barney070 - 301 24 32
Babygroepen
Dino, Hoppy & Gazoo070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang
070 - 301 24 36
Kantoor 070 - 320 69 29

De Flintstones Kinderopvang

Beoordeling door klanten:
9.1 / 10 - 8 reviews

 

Inspectie en kwaliteitseisen

Kwaliteit speelt een belangrijke rol

De Flintstones kinderopvang hanteert niet alleen richtlijnen en eisen van de overheid, maar ook die van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Daarbij werkt de Flintstones kinderopvang volgens een kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm en het certificatieschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Kinderopvang De Flintstones

De Flintstones kinderopvang is geregistreerd bij de gemeente Den Haag. Het pedagogisch beleid, de Risico Inventarisaties Veiligheid en Hygiëne worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd. Evenals de groepsgrootte, leidster-kind ratio, diploma’s en bewijzen van goed gedrag van het personeel. Daarnaast heeft De Flintstones kinderopvang een pedagogisch coach in dienst. Als pedagogisch coach fungeer je als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Je helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften. Je stelt zelf een coachingplan op of helpt een ander met het opstellen daarvan met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Je draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).
Een groot deel van de medewerkers heeft een EHBO diploma en BHV diploma. 

De GGD  controleert jaarlijks o.a. op de volgende onderwerpen:

De resultaten van de inspectie maakt de GGD bekend aan de gemeente en zijn openbaar.
De laatste rapporten van ons kinderdagverblijf kunt u via de onderstaande link inzien:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/houder/f64c7b4e-ae7a-4c75-9877-93006fcf3825/58070087

 

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar De Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

 Ouderportaal

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones