070 – 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

 

Contact

Moezel 14
2491 CT Den Haag

info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

 

Peutergroep 
Bam Bam & Barney 070 - 301 24 32
Babygroep 
Dino  & Hoppy 070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang

070 - 301 24 36

Kantoor 070 - 320 69 29

Het team van De Flintstones kinderopvang

Werken volgens het pedagogisch beleid

Het team binnen De Flintstones bestaat uit enthousiaste, betrokken en diverse dames, die van hun passie hun werk hebben gemaakt.
Het team bestaat op dit moment uit ongeveer 15 dames. Alle dames zijn pedagogisch opgeleid (minimaal niveau 3).
Wij werken dan ook op basis van een professioneel en pedagogisch beleid.

De leidsters begeleiden, stimuleren en observeren de kinderen in hun eigen ontwikkeling. Iedere opvangdag is er genoeg personeel aanwezig, die in het bezit is van een EHBO en BHV diploma. De leidsters bereiden de kinderen voor door middel van themagerichte activiteiten en leren hen sociale vaardigheden aan. Zo kunnen de kinderen na vier jaar de overstap maken naar de basisschool die bij hen past.

De leidsters streven ernaar een leef- en ervaringswereld te creëren waarin de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat.
Kortom; kijken naar het kind en hoe het de wereld om zich heen ervaart. Anderzijds wordt er aandacht besteed aan het samen leven en samen spelen in groepsverband. Uitgangspunten voor de kinderen hierin zijn de emotionele veiligheid, zelfvertrouwen krijgen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig kijken naar de wereld om hen heen. Wij ervaren door te werken in leeftijdsgerichte groepen we optimaal de kinderen in hun ontwikkelingsfase kunnen laten zijn wie ze zijn en spelenderwijs hen iets kunnen aanleren.

Het doel van De Flintstones kinderopvang is dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen binnen onze kinderopvang,
zodat zij zich voluit durven te ontwikkelen en leren. Wij willen naast de band met de kinderen ook een fijne band met de ouders onderhouden.
U bent tenslotte ervaringsdeskundige over uw eigen kind. Wij vinden het van belang dat de leidsters uw kind onze opvang als een tweede thuis laten ervaren!

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar de Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

Inloggen

 

Sitemap

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones