070 - 320 69 29

Telefoonnummers groepen

Al onze groepen van de dag- en buiten-schoolse opvang hebben een rechtstreeks telefoonnummer. Bel gerust als u als ouder iets wilt weten over uw kind.

Contact

De Flintstones Kinderopvang
Moezel 14
2491 CT Den Haag
info@deflintstones-kinderopvang.nl

Privacy verklaring: klik hier.

Sitemap

Peutergroepen
Bam Bam & Barney070 - 301 24 32
Babygroepen
Dino, Hoppy & Gazoo070 - 301 24 35
Buitenschoolse
opvang  &
voorschoolse opvang
070 - 301 24 36
Kantoor 070 - 320 69 29

De Flintstones Kinderopvang

Beoordeling door klanten:
9.1 / 10 - 8 reviews

Veelgestelde vragen

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand, u kunt opzeggen per de 30/31e van de maand.

Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?

Dit kan, houdt u rekening met een termijn van 1 maand.

Wanneer ontvang ik de jaaropgaven?

De jaaropgaven worden eind januari verstuurd. De jaaropgave wordt slechts eenmaal verstrekt. Indien u verhuist en uw kind niet meer binnen De Flintstones wordt opgevangen, vergeet dan niet tijdig uw nieuwe adres door te geven. Tot 31 maart van hetzelfde jaar kunt u aangeven dat u de jaaropgave niet heeft gekregen. Wij zullen de jaaropgave dan nogmaals toesturen. Indien u een duplicaat na deze datum wilt ontvangen, bedragen de kosten € 15,00.

Wat houdt KDV in?

KDV staat voor kinderdagverblijf: de opvang van kinderen tussen 0-4 jaar gedurende dagen/dagdelen.

Wat houdt VSO in?

VSO staat voor voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd, vanaf 07.00 uur tot aanvang van de school. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht.

Wat houdt NSO in?

NSO staat voor naschoolse opvang: de opvang na schooltijd, tijdens studiedagen, margedagen en tijdens vakantie. Na schooltijd worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers uit school gehaald en naar de opvang begeleid. NSO en BSO (buitenschoolse opvang) houdt hetzelfde in.

 Wat is flexibele opvang?

Er wordt per week een aantal dagen of dagdelen afgenomen. De dagen waarop de opvang wordt afgenomen kan per week verschillen. Handig als uw werk onregelmatige tijden heeft bijvoorbeeld.

Wat is vakantie opvang?

Dit neemt u af indien u alleen opvang nodig heeft tijdens de vakantieweken.

Wat zijn studie en/of margedagen?

Dit zijn door de school vooraf vastgestelde dagen welke in de studiegids van de school vermeld staan. Op deze dagen kan uw kind bij ons worden opgevangen.

Per afgenomen BSO-middag heeft u recht op 1 margedag-opvang per jaar. Wilt u gebruik maken van opvang gedurende meer margedagen dan waarop u recht heeft, dan dienen d

Worden erkende feestdagen doorberekend?

De erkende feestdagen worden, als deze op een doordeweekse dag vallen, doorberekend. Deze dagen kunnen niet worden geruild en/of ingehaald.

Hoe worden de uren berekend?

Alle opvanguren van het hele jaar worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door 12 maanden.

Ik wil graag permanent wijzigen van dag, kan dit?

U kunt per de 30/31e van de maand wijzigen door het mutatieformulier in te vullen en af te geven aan Marion Beaujean, vestigingsmanager van De Flintstones kinderopvang.

Ik wil graag incidenteel 1 dag ruilen, kan dat?

Indien u een dag wilt ruilen, dan kan dit in overleg met de PM-ers van de groep. Ruilen van dagen/dagdelen kan binnen 2 weken en alleen na toestemming van de medewerkers/kantoor.

Ik wil graag incidenteel een extra dag/dagdeel af willen nemen, kan dit?

U kunt met de PM-ers van de groep overleggen of u een extra dag/dagdeel kunt afnemen. Dit is op basis van beschikbaarheid, maar kunnen wij in veel gevallen u garanderen. Achteraf ziet u op de factuur hiervan de extra kosten.

 

Wij begrijpen als geen ander dat u graag even wilt kennismaken met onze opvang.
Wij nemen graag de tijd om te vertellen waar De Flintstones voor staat.

Inschrijven
Rondleiding aanvragen

Lees meer

De Flintstones kinderopvang Facebook

 Ouderportaal

 

De Flintstones kinderopvang
Flintstones Den Haag
Kinderopvang de Flintstones